Vozidla Policie ČR Foto: Policie ČR

PRAHA / U nákupu mobilních telefonů a vozidel pochybila Krajská ředitelství policie, nevyužitá vozidla převedla do jiného sektoru státu. Zprávy o tom přinesl v pondělí 11. ledna Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na kontrolu krajských ředitelství policie v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze, Ostravě a Ústí nad Labem. NKÚ kontroloval majetek v hodnotě bezmála dvou miliard korun.

„Kontroloři se zaměřili například na hospodaření s pozemky, stavbami či osobními vozy. Prověřili i náklady na chov policejních psů a koní či správnost a úplnost evidence a inventarizace majetku. NKÚ zkontroloval hospodaření s majetkem v hodnotě 1,7 miliardy korun a peněžními prostředky ve výši 227 milionů korun,“ uvedla mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Olga Málková.

Jako příklad zjištěných nedostatků u policie jsou podle mluvčí Málkové chyby, které udělala pražské a ostravské policejní ředitelství při nákupu aut. „Pražské krajské policejní ředitelství porušilo zákon o veřejných zakázkách, když u dvou zakázek na dodání pěti automobilů v celkové hodnotě téměř 2,7 milionu korun oslovilo pouze jednoho dodavatele a požadovalo konkrétní vozidla. Tato vozidla ale ředitelství po jejich nákupu bez dalšího využití prohlásilo za nepotřebná a převedlo je na jinou organizační složku státu. Pořídilo tak majetek, který nepoužilo k výkonu své působnosti, čímž porušilo rozpočtovou kázeň. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zase nakoupilo 12 speciálních mikrobusů za 13,8 milionu korun, devět z nich pak – na základě pokynu z nadřízeného policejního útvaru – prohlásilo v rozporu se zákonem za nepotřebné a převedlo je na jiná krajská policejní ředitelství,“ popsala Olga Málková.

Kontroloři ale zjistili pochybení i u nákupů mobilních telefonů. „Ostravské policejní ředitelství při nákupu 107 mobilů za více než 600 000 korun stanovilo technické parametry a další požadavky příliš konkrétně – uvedlo i obchodní názvy a označení konkrétních mobilních telefonů,“ uvedla Málková. Tím diskriminovalo dodavatele jiných mobilních telefonů a porušilo zákon o veřejných zakázkách.

„Podobně postupovalo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje při nákupu 183 mobilních telefonů v předpokládané hodnotě téměř 1,3 milionu korun,“ uzavřela Olga Málková.

Komentáře