PRAHA / T-Mobile od 1. srpna 2015 upraví ceny u některých doplňkových služeb, které byly doposud buď zdarma, nebo je držel na stejné úrovni od roku 2008. Zákazníci si u dvou z nich stále mohou vybrat bezplatnou alternativu.

První změnou je cena za tištěnou fakturu – nově bude tato služba stát 29 Kč s DPH (doposud 19,15 Kč). Zákazníci mohou stále využít rychlé a ekologické elektronické Vyúčtování služeb, které vyhovuje i požadavkům správce daně, jeho doručení netrvá několik dní a k dispozici je zcela zdarma. Klienti navíc mohou s elektronickou verzí ušetřit dalších až 77 Kč za Podrobný výpis služeb. Zákazníci, jimž vznikne nárok na předčasné ukončení smlouvy, budou informováni relevantními kanály.

Další změnou je zvýšení poplatku za tzv. Expresní platbu – úhradu vyúčtování na Značkových a Partnerských prodejnách. I u této služby nedošlo ke změně ceny za posledních 7 let. Platbu využívají nejvíce zákazníci, kteří zapomněli zaplatit za odebrané služby ve lhůtě splatnosti – částku s neuhrazenou pohledávkou vyrovná operátor na jejich kontě do šesti hodin. Od jejího zavedení roku 2008 byla tato služba zpoplatněna částkou 85 Kč, nově přijde na 99 Kč s DPH. Zákazníci mohou využít dalších šesti způsobů hrazení faktur, které operátor poskytuje zdarma (platba on-line platební kartou, inkaso, platba QR kódem z aplikace mobilního bankovnictví vybraných bank, převod z účtu, poštovní poukázka, vklad v bance).

Poslední úpravou je zpoplatnění výměny SIM karty. Dosud mají zákazníci tuto službu k dispozici zcela zdarma, nově bude výměna stát 99 Kč s DPH, vyjma výměny vadné karty nebo nejstarších typů za SIM s podporou LTE, ty budou v nabídce i nadále zdarma.

Komentáře