Léky, ilustrační foto. Autor: PixaBAy. Licence: CC0 Public Domain

Praha – Špičková analytická laboratoř pro farmaceutický průmysl vznikne v září v Praze – pod taktovkou ALS Czech RepublicALS Czech Republic, významná divize jednoho z největších celosvětově působících poskytovatelů laboratorních analytických služeb na světě, slavnostně otevře 21. září 2017 novou špičkovou laboratoř pro farmaceutický průmysl.

V rozsáhlém komplexu o rozloze 380 m2 v průmyslovém parku Harfa v Praze – Libni budou prováděny chemické a fyzikální zkoušky léčiv a dalších farmaceutických materiálů. Společnost reaguje na zvyšující se poptávku po chemických a fyzikálních testech léčiv a farmaceutických materiálů a na stále přísnější požadavky na kvalitu jejich provedení.

ALS Limited je v současné době se svými více než 350 pobočkami v 65 zemích od Austrálie, Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Blízký východ, Evropu až po Asii jedním z největších poskytovatelů laboratorních analytických služeb na světě.

„Díky nejmodernějším technologiím, špičkovému analytickému vybavení a týmu profesionálů můžeme klientům nabídnout opravdu komplexní služby,“ říká Marek Jiříček, generální ředitel ALS, Food & Pharmaceutical Services pro střední a východní Evropu. Portfolio testovaných matric zahrnuje farmaceutické suroviny, API, vody lékopisné kvality i finální lékové formy.

Jak probíhá testování ve farmaceutické laboratoři

Každý výrobce léčivého přípravku nebo substance je povinen provádět kontrolu nejen svých produktů, ale i kontrolu na jednotlivých stupních výroby a všech vstupních surovin.

Laboratoře jsou tedy nedílnou součástí každé výroby a kontroly jakosti. Mezi základní parametry, které musí být pravidelně kontrolovány, patří základní mikrobiologické ukazatele. Zde se sleduje výskyt mikroorganismů, kvasinek a plísní. Pokud to vyžaduje výroba, provádí se i kontrola prostředí – pravidelně se odebírají vzorky vzduchu ve výrobním prostoru, z povrchu výrobních zařízení apod. Kromě mikrobiologie je prováděna i kontrola chemických a fyzikálně-chemických parametrů. Ta je zaměřena na stanovení obsahu hlavní složky nebo účinné látky, na kontrolu dalších přídavných látek a nežádoucích kontaminantů, např. vybraných kovových prvků nebo rozpouštědel.

ALS v České republice

ALS Czech Republic, s. r. o., představuje v rámci ALS Life Science divize významné centrum analýz potravin, léčiv a vzorků životního prostředí.

Působí jako centrální laboratoř v regionu střední a východní Evropy, ale své služby poskytuje klientům v celé Evropě, zejména ve Velké Británii a skandinávských zemích. Laboratoře ALS nabízejí kompletní řešení pro výrobce potravin a léčiv, distributory, restaurační a zdravotnická zařízení i pro konečné spotřebitele. Pro farmaceutický průmysl (humánní a veterinární léčiva) nabízí ALS testování vstupních surovin, finálních výrobků, vývoj a validace analytických metod. Rozsah služeb pro testování potravin zahrnuje všeobecně testování potravinářských výrobků a surovin používaných při výrobě. ALS běžně zajišťuje mikrobiologické analýzy, stopové analýzy organických látek, nutriční analýzy, stanovení těžkých kovů a minerálů, alergenů, vitamínů, konzervačních látek, sladidel, senzorické hodnocení potravin aj. Vedle analytických služeb poskytuje společnost také poradenské služby v oblasti testování potravin, související legislativy, hodnocení etikety či interpretace výsledků.

Vedle těchto laboratoří provozuje ALS také úzce specializovaná špičková pracoviště s celosvětovým dosahem. V Česku mezi ně patří pardubická HRMS laboratoř, která provádí ultrastopové analýzy látek zejména ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů (POPs), jako jsou polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE) a polyaromatické uhlovodíky (PAH).

Služby laboratoří ALS v oblasti životního prostředí

ALS Czech Republic, s. r. o., je rovněž jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů analytických služeb pro subjekty zabývající se sledováním stavu životního prostředí. S celkovým počtem 430 zaměstnanců ve třech laboratořích patří mezi největší podniky svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě. Jen v minulém roce laboratoře ALS zpracovaly téměř 400 000 vzorků v oblasti environmentálních analýz, což představuje roční obrat 470 milionů korun.

Laboratoře dodávají své služby klientům v celé Evropě. Kromě Česka jsou hlavními trhy také Skandinávie, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie a další státy.

ALS zajišťuje komplexní analytické služby pro konzultační firmy z oblasti ekologie, pro vodohospodáře, průmyslové a stavební podniky, společnosti činné v odpadovém hospodářství, státní organizace, obce atd. ALS nabízí veškeré testování všech typů vod, odpadů, sedimentů, kalů, půd emisí, imisí, paliv a dalších typů vzorků. Rozsah služeb zahrnuje nejširší škálu chemických, fyzikálních, radiologických, mikrobiologických a toxikologických analýz, včetně speciálních testů, např. dioxinů, pesticidů, azbestu a dalších skupin látek. Laboratoře ALS provádí měření více než 2 300 individuálních parametrů v širokém spektru různých typů vzorků.

ALS

ALS Limited je v současné době se svými více, než 350 pobočkami v 65 zemích od Austrálie, Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Blízký východ, Evropu až po Asii jedním z největších poskytovatelů laboratorních analytických služeb na světě. Celoevropské síti ALS zaměřené na rozbory potravin a léčiv dominují centrální laboratoře v Praze (ČR), Chatteris (UK) a Tondele (Portugalsko). Tato centra zajišťují komplexní sestavu chemických testů, mj. pro menší lokální laboratoře ALS, které se zaměřují spíše na mikrobiologické analýzy, jejichž provedení nesnese odklad způsobený transportem vzorků na větší vzdálenost.

ČTĚTE TAKÉ: Svět rezervačních systémů se mění. Světová novinka přichází z Ostravy

Autor/Zdroj:
Mariana Pohlová,
ALS –
Czech Republic, s. r. o.,
Protext (CTK)

Komentáře