Cena kultury Georga Dehia 2017. Zdroj: Dr. Vera Schneiderová / Deutsches Kulturforum östliches Europa

Berlín (Německo) – Cenou kultury Georga Dehia budou vyznamenáni český autor, novinář a aktivista Jaroslav Ostrčilík(Brno) a evangelický teolog, historik a politik Prof. Dr. Dres. h. c. Paul Philippi (Sibiu, Rumunsko).

Cena kultury Georga Dehia, Německého kulturního fóra střední a východní Evropy bude předána ve čtvrtek 28. září 2017 v sále Otto Brauna Státní knihovny v Berlíně (ulice Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin). Zahájení je v 19,00 hodin, pro účast na slavnostním udílení cen je nutno se předem registrovat.

Sedmičlenná porota pod vedením předsedy Dr. Felixe Ackermanna udělila Čestnou cenu Cenu kultury Georga Dehia Jaroslavu Ostrčilíkovi za jeho dlouholetou angažovanost při zprostředkování mladší historie kdysi multietnického města Brna na Moravě, především pak za organizaci každoročních Pietních pochodů, připomínajících brněnský pochod smrti v roce 1945.

Porota své rozhodnutí odůvodnila následujícím způsobem:  

Připomínkou brněnského pochodu smrti v roce 1945 chtěl Jaroslav Ostrčilík vytvořit každoročním pochodem k rakouské hranici symbol.

Pokud jej zpočátku doprovázeli pouze nadšenci, vzrostl počet účastníků postupně na několik stovek. V roce 2015 změnil směr pochodu a symbolicky tak přivedl ztracené německé obyvatelstvo zpět do města jako důkaz hledání budoucnosti bez násilí a resentimentů. Pietní pochod, jehož se v současné době účastní i významní místní politici, se stal symbolem pro zpracování německé minulosti na Moravě v Brně.

Hlavní cena bude udělena Prof.  Dr.  Dres. h.c. Paulu Philippimu za jeho mimořádnou angažovanost za zachování vědeckého a kulturního dědictví sedmihradských Sasů, za jeho zásadní práci pro porozumění mezi národy v dunajsko-karpatské oblasti a za jeho zásluhy jako politika německé menšiny v Rumunsku v období po politických změnách.

TIP REDAKCE: Úspěch v podnikání díky Google G Suite

Paul Philippi, narozen v roce 1923 v Brašově, byl nucen zůstat po druhé světové válce v západní zóně Německa, stal se evangelickým teologem a řádným profesorem univerzity v Heidelbergu.

Počínaje padesátými lety dvacátého století inicioval založení nového výzkumu Sedmihoří ve Spolkové republice Německo a nechal se ordinovat do farní služby ve své rodné zemské církvi. V roce 1983 se mohl přestěhovat do rumunského města Sibiu, kde na tamním Teologickém ústavu vyučoval církevní dějiny. V roce 1989 převzal rovněž politickou zodpovědnost v Demokratickém fóru Němců v Rumunsku, jehož je spoluzakladatelem, v letech 1992 až 1998 byl jeho předsedou. Od roku 1992 je jeho angažovaným čestným předsedou.

Laudatio přednese Petr Vokřál, primátor města Brna, a Dr. Christoph Bergner, člen spolkového sněmu.

Složení poroty

  • Dr. Felix Ackermann (předseda), Německý historický ústav ve Varšavě
  • Prof. Dr. András Balogh, Ústav germanistiky Univerzity Eötvös-Lóránda v Budapešti a profesor německé literatury jihovýchodní Evropy na univerzitě v Kluži/Rumunsko.
  • Dr. Peter Becher, sdružení Adalberta Stiftera, Mnichov
  • Oliver Dix, Hannover
  • Dr.s Anneli Ute Gabanyi, odbornice na východní Evropu
  • Bára Procházková, Česká televize, Praha
  • PD Dr. Beate Störtkuhlová, Spolkový ústav pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě, Oldenburg.

Autor /Zdroj:
Dr. Vera Schneiderová,
Deutsches Kulturforum östliches Europa

Redakce „ZE“

Komentáře