Hasiči, ilustrační foto. Zdroj: archiv redakce Události112.cz / J.B.

Praha(aktualizováno) – Pořad Linka 112 velmi volně navazuje na příběhy Policie v akci a jedná se o dramatizaci reálných příběhů.

Rekonstrukce jednotlivých příběhů jsou vytvářeny týmem odborníků, v pořadu se objevují skuteční profesionálové, kteří svou práci považují za poslání. Televize Prima věří, že tímto pořadem dokáže šířit osvětu mezi veřejností při poskytování první pomoci. Linka 112 je univerzálním číslem tísňového volání používaná v rámci všech státu Evropské unie. I proto nás překvapuje reakce IZS jednotlivých krajů, kterou vnímáme patrně jako nedorozumění.

Záměrem tvůrců pořadu je snaha o realistické ztvárnění fungování dispečerek na lince 112. Podobné pořady jsou vysílány v řadě evropských zemí, velké oblibě se těší např. u diváků BBC.

Pořad Linka 112 poběží každý všední den od 16.50 od 3. do 21. prosince.

Klára Kotábová, FTV Prima 

 

Aktualizujeme… oficiální vyjádření krajských záchranek k danému televiznímu pořadu

K pořadu se aktuálně vyjádřili krajské záchranné služby. Nutno zmínit, že s jejich sdělením, se plně ztotožňují i ostatní složky IZS. Pořad televize Prima „Linka 112,“ uvádí některé informace a skutečnosti, které jsou podle záchranářů velice zavádějící. Například pozice jakých si „universálních superoperátorek či v uvozovkách „nesmyslné“ volání na tísňovou linku 112, máte-li zdravotní obtíže a podobně. 

Redakce zpravodajského serveru #zpravyextra.cz uveřejnila oficiální sdělení záchranářů (ZZS) v plném znění, bez jakýchkoliv redakčních úprav, viz níže.

Pořad linka 112? Takto prosím ne!

Pořad linka 112 nejen zcela odporuje realitě, ale informace, které poskytuje, mohou být nebezpečné!

Zdravotnické záchranné služby celé ČR se důrazně distancují od televizního pořadu Linka 112, který vysílá stanice FTV Prima. Na produkci tohoto pořadu se žádná ze záchranných služeb v České republice nepodílí a s jeho tvůrci nespolupracuje. Způsob, jakým popisuje fungování linky 112, zcela zásadně odporuje realitě a v divákovi vzbuzuje představu o jakýchsi „univerzálních superoperátorkách“, které po přijetí tísňové výzvy vydávají pokyn k zásahu záchranářům, hasičům a policistům. Práce operátorů jednotlivých složek IZS je na vysoké odborné úrovni a od jednotlivých pracovníků vyžaduje hluboké a detailní znalosti problematiky svého oboru. Nejen z tohoto důvodu je nemožné, aby jeden operátor byl schopen realizovat operační řízení všech základních složek IZS. 

Z profesionálního hlediska se neztotožňujeme s prezentovanými postupy, které jsou v některých případech i v rozporu s platnou legislativou i doporučeními. Především ale chceme apelovat na veřejnost ohledně volání na tísňovou linku. V případech, kdy máte podezření, že vás nebo někoho jiného postihly zdravotní komplikace, a to i v situaci, kdy si tím nejste jistí, volejte vždy přímo na linku 155.

Na rozdíl od linky 112 se zde spojíte s profesionálním zdravotníkem, který k vám v případě potřeby vyšle posádku záchranné služby a telefonicky poskytne i účinné rady pro laickou první pomoc. Role zdravotnického operačního střediska je v tomto ohledu nezastupitelná. Hovor není přepojován (jako je tomu v případě linky 112), ušetříte tak drahocenné vteřiny, které hrají při záchraně lidských životů zásadní roli.

Všechna zdravotnická operační střediska v republice jsou komunikačně propojena s dispečinky ostatních složek integrovaného záchranného systému (Hasičským záchranným sborem i Policií ČR). Tyto složky dokáží naši operátoři zalarmovat a vyslat je na místo události současně s posádkami záchranné služby. Stejným způsobem to funguje i obráceně.

Nijak se nevymezujeme vůči práci kolegů na lince 112. Znovu ale zdůrazňujeme, že prioritou je volat na linku 155 ve všech případech, kdy může být v ohrožení lidské zdraví či život.

Obdobným způsobem se od uvedeného pořadu dnes také distancovalo generální ředitelství HZS a prostřednictvím Twitteru rovněž MV-ČR a Policie ČR.

  • Oficiální sdělení všech krajských Zdravotnických záchranných služeb

AKTUALIZOVÁNO – 6. Prosince: vyjádření (nejen) pražské záchranné služby… Krajské záchranky se tvrdě ohradili a opět reagují

Reakce složek IZS: Nejde o „nedorozumění“ ale varování před nebezpečím

Prohlášení FTV Prima k pořadu Tísňová linka 112 nutí zdravotnické záchranné služby k další společné odezvě.

 V reakci na tiskovou zprávu FTV Prima, ve které obhajuje pořad Tísňová linka 112, bychom chtěli za zdravotnické záchranné služby ČR jednotně a jasně sdělit, že:

1., Pořad hrubým způsobem zkresluje účel a možnosti využití linky 112 i práci operátorů, kteří zde pracují. Operátor linky 112 není zdravotnickým pracovníkem a nemůže zpracovávat tísňovou výzvu zdravotního charakteru ani vysílat zásahové prostředky, jak je v seriálu prezentováno. Tato vysoce odborná činnost přísluší pouze operátorům tísňové linky 155. Kdo může tuto profesi vykonávat v České republice přímo ukládá Vyhláška č. 99/2012 Sb. O požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Může jim být zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu s absolvovaným certifikovaným kurzem „Operační řízení přednemocniční neodkladné péče“.

Divák dostává nepravdivé informace. 

2., Pokud televize Prima skutečně věří, že pořadem přispěje k šíření osvěty mezi veřejností při poskytování první pomoci, jak uvádí, svědčí to o naprosté neznalosti problematiky a principů nejen první pomoci, ale i fungování operačních středisek složek integrovaného záchranného systému. V představených příbězích se vyskytují opakovaně závažné chyby medicínského charakteru. Diskutabilní jsou rovněž záměry i postupy autorů pořadu, v němž chtějí prezentovat „náhled do denní práce všech složek IZS“, aniž by o tom dotčené složky vůbec informovali nebo s nimi prezentované postupy konzultovali.

V ČR neexistuje žádné operační středisko linky 112, které by fungovalo tak, jak seriál ukazuje. Svým pořadem Prima uvádí diváky v omyl.

3., Na tvorbě pořadu se nepodílela žádná ze ZZS, a pokud se v pořadu angažují profesionální operátoři ZZS, jak Prima uvádí, vystupují jako soukromé osoby, nikoliv jako pracovníci zdravotnické záchranné služby. V jejich postupech při komunikaci s volajícími se dopouštějí řady chyb i profesně nepřijatelných kroků.

Tvrzení Primy, že pořad dává realistický pohled na práci operátorů ZZS je nepravdivé.

4., Ke srovnání pořadu Linka 112 s pořadem BBC, který FTV Prima uvádí jako příklad sdělujeme, že seriál BBC zachycuje reálnou práci operátorů EMS na lince 999 a pak reálné výjezdy posádek pomocí minikamer v sanitce a jednoho kameramana na palubě vozidla.  Ztvárnění pořadu v podání FTV Prima naproti tomu ukazuje nepochopení základních principů práce operátorů a neznalost rozdílů mezi linkou 112 a národní linkou tísňového volání 155.

5., Domněnka televize Prima, že reakce ZZS z celé České republiky je vyvoláno pouhým nedorozuměním, je politováníhodná. Od pořadu se již ve svých prohlášeních distancovaly všechny tři základní složky integrovaného záchranného systému – zdravotnické záchranné služby, Hasičský záchranný sbor i Policie České republiky.

Zástupci zdravotnických záchranných služeb v České republice znovu důrazně sdělují:

Pořad Linka 112 vysílaný FTV Prima vede diváky k hrubě zkreslenému pohledu na práci operátorů linky 112 a prezentuje jim informace, které pro ně mohou být nebezpečné. Zcela pomíjí nezastupitelnou roli dispečerů ZZS na linkách 155 a tím uvádí diváka v omyl. V případech, kdy je ohroženo lidské zdraví nebo život, je nutné vždy volat primárně na číslo 155. Nedochází tak ke zdržení při přepojování hovoru z linky 112 a profesionální zdravotníci poskytnou volajícímu i účinné rady pro první pomoc.

Vyjádření Zdravotnických záchranných služeb zveřejnila redakce serveru #zpravyextra.cz v plném znění, bez redakčních úprav. 


(-red)

Komentáře