Sobota, 18 září, 2021

Manažerka prodejny Takko Fashion Černý Most vykonávala práci v karanténě

NEJČTENĚJŠÍ

Redakce portálu ZprávyExtra.cz zjistila případ, kdy manažerka pražské prodejny Takko Fashion v obchodním centru Černý Most porušila v několika případech karanténní pravidla, i přesto, že ji byla hygienou nařízena karanténa. V karanténě se ocitne osoba, pokud byla v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. Karanténa je povinná.

Jak se chovat v karanténě? „V prvé řadě se tak spoléhá na osobní zodpovědnost každého, protože dodržením karantény nechráníte jen sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost,“ píše na webu ministerstvo zdravotnictví v pokynech pro osoby zařazené do karantény.

Manažerka firmy Takko Fashion prodejny na Černém Mostě přišla do kontaktu s pozitivně testovanou prodavačkou na COVID-19 v práci.

Následně prodavačka manažerku oznámila při trasování dané hygienické stanici. Manažerka byla následně kontaktována hygienou a byla ji nařízena karanténa a následně byla objednána na testy v odběrovém místě společnosti GHC GENETICS na Václavském náměstí v Praze. Test manažerka absolvovala až dne 28. února 2021, tedy po pěti dnech.

utrzek test
Potvrzení na provedení PCR testu na COVID-19 manažerky Takko Fashion Černý Most Zdroj: email

V mezidobí manažerka několikrát v nařízené karanténě absolvovala cestu vozidlem do obchodního centra Černý Most, kde v obchodě firmy Takko Fashion vykonávala své zaměstnání, tedy vědomě přišla do kontaktu s dalšími osobami navštěvující obchod, tím striktně porušila nařízenou karanténu.

Manažerka navštívila odběrové centrum na Václavském náměstí až po pěti dnech, v mezidobí tedy ohrozila další občany možnou nákazou koronavirovým onemocněním COVID-19.

Lidem, kteří poruší karanténu, hrozí pokuta až tři miliony korun. Soud může rozhodnout i o odnětí svobody, v době nouzového stavu až v délce osmiletého pobytu ve vězení.

Takko Fashion se k věci nevyjádřilo

Společnost Takko Fashion byla několikrát vyzvána k vyjádření se k věci porušování nařízené karantény u manažerky. Do dnešního dne se regionální manažerka nevyjádřila. Taktéž byla několikrát vyzvána k vyjádření se samotná manažerka porušující karanténu a vládní nařízení. Skrze svého prostředníka oznámila redakci ZprávyExtra.cz, že se k věci vyjadřovat nebude (pozn.: toto vyjádření má redakce k dispozici).

Takko Fashion nemá vyjímku v dodržování karantény

Hygienická stanice hlavního města Prahy sdělila redakci portálu ZprávyExtra.cz dne 9. března upřesňující informace ohledně dodržování karantény pro firmu Takko Fashion. „Firma Takko Fashion nemá žádnou vyjímku v dodržování hygienických nařízení a její zaměstanci musí dodržovat nařízenou karanténu,“ sdělila hygienička Boudová.

V současné době porušení nařízené karantény prošetřuje příslušná hygienická stanice a Ministerstvo zdravotnictví.

Jaké sankce hrozí za porušení karantény?

Specifickým omezením, které může občany v souvislosti s epidemií koronaviru potkat, je nařízení karantény. V § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je karanténa definována jako oddělení zdravé fyzické osoby, která byla ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob. Inkubační doba, a tedy i doba trvání karantény byla v případě koronaviru stanovena na 14 dní. Karanténa je tedy opatření ukládané zdravým osobám.

Dne 23. 3. 2020 byla však usnesením vlády o omezení volného pohybu a maloobchodního prodeje nahrazena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vydanými podle zákona o ochraně veřejného zdraví[3]. Tato opatření mají zásadně stejný obsah, jako usnesení vlády, ale za jejich porušení může být uložena pokuta až do výše 3.000.000 Kč.

Porušením opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se může člověk dopustit také trestného činu. Vláda v souvislosti s epidemií schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci a na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn koronavirus SARS-CoV-2.

Šíření nakažlivé lidské nemoci je trestným činem, a to jak v úmyslné, tak nedbalostní formě. Nedbalostní forma znamená, že i v případě, kdy pachatel nemá v úmyslu koronavirus šířit, avšak měl vědět, že by se tak mohlo stát, může být jeho počínání kvalifikováno jako trestný čin (například porušení karantény). Je třeba zdůraznit, že tohoto trestného činu se může člověk dopustit pouze tehdy, pokud je koronavirem skutečně nakažen.

Pravidla domácí karantény

  • přerušení veškerého společenského života, sdržovat se pouze doma
  • separovat osobu v karanténě od ostatních členů domácnosti, např. oddělený samostatný pokoj
  • omezit co nejvíce kontakt s lidmi a chození mimo pokoj
  • při kontaktu s ostatními členy domácnosti užívat roušku, snažte se ale o co největší izolaci
  • používat koupelnu a WC odděleně a po použití vždy vydesinfikovat
  • pravidelně si myjte ruce
  • o nákup potravin požádejte rodinu nebo si je objednejte prostřednictvím internetové rozvážkové služby – plaťte dopředu a požádejte kurýra o ponechání nákupu před dveřmi
  • pokud vlastníte domácího mazlíčka a není nikdo, kdo by vám pomohl s venčením, můžete ven pouze na nezbytně nutnou dobu za podmínky maximálního vyhýbaní se kontaktu s lidmi
  • v karanténě vás může kontrolovat hygienická stanice ve spolupráci s Policií ČR
  • pravidelně sledujte svůj zdravotní stav – v případě zhoršení, kontaktujte telefonicky svého lékaře, hygienickou stanici dle místa svého bydliště nebo linku 112 (nezapomeňte prosím uvést, že jste v nařízení karanténě)

„Žádáme o důsledné dodržování pokynů ministerstva zdravotnictví a pravidel nařízené domácí karantény. Myslete prosím na to, že dodržením chráníte nejen sebe, ale také své okolí. V případě porušení hrozí i zpětně pokuta až 3 mil. Kč,“ uvádí web Ministerstva zdravotnictví.

NEJNOVĚJŠÍ

Covid-19 celosvětově způsobil 6,9 milionu úmrtí

Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) na lékařské fakultě University of...

K tématu