Sobota, 18 září, 2021

Policie bude do poloviny týdne při kontrolách nových opatření shovívavější

NEJČTENĚJŠÍ

Policie bude vyžadovat dodržování opatření, bude-li to nutné, začne rozdávat pokuty, řekl v neděli policejní náměstek Martin Vondrášek. Dohlížet na dodržování opatření bude až 30 tisíc vojáků, policistů a celníků. Ministerstvo vnitra upřesnilo tresty za porušení pohybu mezi okresy a obcemi.

První dny bude policie bezesporu benevolentnější, neboť chápe, že si řada občanů nemohla potřebné doklady během víkendu zařídit. Policisté budou mít ve vozidlech doklady, které jsou potřebné pro prokázání výjimek. „Nicméně od poloviny týdne už nebudeme tak tolerantní a budeme vyžadovat plné dodržování krizových a mimořádných opatření. Bude-li to nutné, budeme porušování pravidel sankcionovat. V prvních dnech bude uznávána elektronická forma (naskenované potvrzení, potvrzení s elektronickým podpisem zaměstnavatele). Od poloviny týdne bychom ale byli rádi, kdyby se všechna potvrzení předkládala písemně, jak vyžaduje krizové opatření,“ uvedl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

„V pátek jsme se dozvěděli nařízení vlády, měli jsme víkend na to, abychom pravidla nastudovali a zásadně změnili výkon služby a domluvili a zkoordinovali činnost s vojáky a celníky,“ prohlásil v neděli na tiskové konferenci 1. náměstek ředitele policie Martin Vondrášek.

Na plnění nařízení bude dohlížet více než 30 tisíc členů ozbrojených složek, čili 26 tisíc policistů, 3834 vojáků a 270 celníků. Zaměří se na hlavní tři oblasti, tedy kontrolu pohybu osob, ochranu dýchacích cest a omezení maloobchodu a služeb. Policie si také vytipovala na 500 stanovišť na hlavních tazích, kde bude namátkově kontrolovat řidiče.

Nejčernější scénář mluví o tom, že nedojde-li k omezení mobility a kontaktů lidí a neomezí se komunitní přenos, že se reprodukční číslo zvýší na hodnotu 1,3, hovoří o 30 tisících nově nakažených denně, hovoří o kulminaci tohoto trendu v horizontu dvou až tří týdnů,“ řekl také Vondrášek.

Opuštění okresu, Praha se počítá jako jeden okres, ve kterém má člověk trvalý pobyt či bydliště, je zakázáno. Platí zde ale výjimky, například pro cestu do zaměstnání, k lékaři, k zajištění nezbytných potřeb blízkých osob, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, zajištění péče o zvířata, účasti na pohřbu nebo cesty za zkouškou.

„Občan starší 15 let musí vždy doložit důvod cesty. Při cestě do zaměstnání písemným potvrzením zaměstnavatele, pracovní smlouvou nebo například zaměstnaneckým průkazem. V ostatních případech je povinnost doložit důvod pro využití výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Pohyb mezi okresy z důvodu nákupu či účasti na svatbě není dovolený.

V okresu, kde má člověk trvalý pobyt či bydliště, se lze pohybovat třeba do zaměstnání nebo za vzděláváním bez zvláštního dokumentu. „Uvnitř okresu je také možné jet v nezbytně nutném počtu osob na nákup a v rámci jedné domácnosti do vlastního rekreačního objektu. Další činnosti jsou možné jen v rámci obce, kde má občan trvalý pobyt nebo bydliště a občan při nich nesmí překročit území obce,“ dodala Dlubalová.

Ve zmíněných „dalších činnostech“ jde například o vycházku do přírody a parku, sportování či venčení psů. Venčit psa je možné pouze po 21. hodině do 500 metrů od bydliště. Pokud nejde o zajištění nutné péče nebo nezbytných potřeb, jsou i v rámci okresu krizovým opatřením zakázány také návštěvy příbuzných.

„Kontroly dodržování vládních opatření budou namátkové, nicméně policie jejich množství zintenzivní. V případě nutnosti pomůže s kontrolou armáda. Pokuta za porušení opatření může být na místě 10 tisíc, ve správním řízení až 20 tisíc korun,“ upřesnila Dlubalová.

NEJNOVĚJŠÍ

Covid-19 celosvětově způsobil 6,9 milionu úmrtí

Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) na lékařské fakultě University of...

K tématu