Pátek, 17 září, 2021

Prezident Joe Biden uznal Arménskou genocidu

Skutečnost, že prezident Joe Biden uznal Arménskou genocidu, ukazuje tu nejlepší tvář Spojených států amerických.

NEJČTENĚJŠÍ
Zdroj, Autor:G.cz

U příležitosti 106. výročí Arménské genocidy Joe Biden, prezident Spojených států amerických, oficiálně uznal, že masakr 1,5 milionu Arménů ze strany osmanských Turků v letech 1915 až 1923 byl genocidou. Jak se píše ve zprávě organizace Armenian Assembly of America pro Mezinárodní soudní tribunál, je toto prohlášení důležitým momentem v historii Spojených států amerických, protože potvrzuje politiku Spojených států amerických od přijetí Úmluvy OSN o genocidě v roce 1948. Navíc se jedná o kategorické odmítnutí desítky let trvající dobře financované kampaně turecké vlády a jde též o významný moment z hlediska lidských práv.

Prezident Biden u příležitosti Arménského dne vzpomínek přednesl dne 24. dubna svůj projev, čímž symbolicky připomenul datum počátku Arménské genocidy, tedy den, kdy vedoucí představitelé Arménie byli zatčeni, uvězněni a zlikvidováni Osmanskou říší. Třicet zemí a 49 států Spojených států amerických již Arménskou genocidu uznalo. Dnešní skutek ze strany Spojených států amerických by měl podle očekávání dát příležitost dalším zemím, aby se k uznání Arménské genocidy připojily a současně se jedná o příležitost pro Turecko jak se vyrovnat se svou minulostí.

Vzhledem k tomu, že Arménskou genocidu nyní uznala i exekutivní složka moci Spojených států amerických, byla tato genocida již oficiálně uznána všemi třemi složkami moci Spojených států Amerických. V říjnu roku 2019 Arménskou genocidu uznala Sněmovna reprezentantů, a to přesvědčivým poměrem 405 ku 11 hlasům a v prosinci 2019 pak Arménskou genocidu jednomyslně uznal i Senát.

Prezident Biden Arménskou genocidu uznává již 30 let ještě z doby, kdy zastával funkci senátora za stát Delaware a ve své prezidentské kampani v roce 2020 řekl: „Joe Biden uzná Arménskou genocidu a lidská práva budou pro jeho administrativu vždy prioritou, aby se podobná tragédie již nikdy nestala.“ Jako senátor patřil Biden mezi nejpřesvědčivější a nejvýznamnější zastánce používání termínu Arménská genocida. Pod jeho vedením přijal Právní výbor v roce 1989 příslušnou legislativu a zařadil tento termín do právního kontextu také jako připomínku historických událostí.

Velvyslanec Spojených států amerických v Osmanské říši Henry Morgenthau v červenci 1915 ve své zprávě pro Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických a pro Bílý dům píše, že „v zemi probíhá kampaň směřující k likvidaci celé rasy a je používána jako zástěrka pro potlačení údajného povstání.“

Velvyslanec Morgenthau, který svou funkci zastával v letech 1913 až 1916, pak vyzval vládu Spojených států amerických a humanitární organizace k zastavení genocidy a k zajištění humanitární pomoci pro přeživší a uprchlíky.

Telegrafické zprávy velvyslance Morgenthaua spolu se zprávami amerických konzulů, misionářů a podnikatelů, kteří byli očitými svědky těchto událostí, obsahují více než 30 000 stran dokumentujících Arménskou genocidu a hrdinské činy lidí, kteří se snažili zachraňovat životy ostatních. Díky těmto aktivitám vznikla humanitární organizace Near East Relief, které se podařilo vybrat více než 2,5 miliardy dolarů (podle aktuálně platného kurzu) na pomoc přeživším první genocidy dvacátého století.

Tehdejší prezident Theodore Roosevelt řekl, že hrůzy napáchané „Turky na Arménech“ byly „tak děsivé, že je strašné o nich jen mluvit, … vraždily se děti a znásilňovaly ženy.“ V dopise Clevelandu Dodgeovi, který vedl humanitární organizaci Near East Relief sídlící v New Yorku, prezident Roosevelt uvádí, že se jednalo „o největší válečný zločin a že skutečnost, že pokud proti Turecku nebudou podniknuty žádné kroky, jedná se o přehlížení kruté pravdy.“

Ronald Reagan byl prvním prezidentem Spojených států amerických, který použil v souvislosti s hrůzami páchanými na Arménech slovo genocida. Stalo se tak u příležitosti Dne vzpomínek na holokaust dne 22. dubna 1981, kdy ve svém projevu řekl: „Na holokaust nesmíme nikdy zapomenout, stejně jako na Arménskou či Kambodžskou genocidu ani na další perzekuce, které postihují mnoho lidí na celém světě.“

Prezident Biden měl odvahu nahlas říci to, co jeho předchůdci za posledních 100 let věděli.

„Naše organizace Armenian Assembly of America, všichni Arméni a naši přátelé po celém světě hluboce děkujeme prezidentovi Bidenovi za uznání Arménské genocidy a za uctění památky obětí. Jedná se také o projev úcty vůči přeživším a o důležitý krok k dodržování lidských práv na celém světě,“ řekli předsedové představenstva organizace Armenian Assembly of America Van Krikorian a Anthony Barsamian. „Máme štěstí, že nám při šíření povědomí o Arménské genocidě pomáhají nejen známé osobnosti, ale také bezpočet neznámých jedinců, kteří přispívají k šíření povědomí a prevenci. Jsme smutní, že s námi zde dnes nemohou být, ale chceme, aby věděli, stejně jako všichni lidé, kterým není dodržování lidských práv lhostejné, že si prezidenta Bidena za jeho historické uznání velmi ceníme.“

„Prohlášení prezidenta Bidena je důležitou poctou pro oběti Arménské genocidy a jejich rodiny,“ dodala prezidentka organizace Armenian Assembly of America Carolyn Mugar.

Ve svém dopise organizaci Armenian Assembly of America v září 2019 prezident Biden napsal: „Spojené státy americké musí jednou provždy a napořád uznat Arménskou genocidu. Nikdy nesmíme mlčet ani zapomenout na tuto hroznou a systematickou kampaň, která způsobila smrt 1,5 milionu arménských mužů, žen a děti a masové deportace 2 milionů Arménů ze svých domovů. Pokud jasně neuznáme tuto genocidu, nebudeme si jí připomínat a nebudeme o ní učit naše děti, ztratí slova „již nikdy více“ svůj smysl. Musíme přinést jasné a faktické informace nejen pro budoucí generace, ale také kvůli tomu, abychom nepošpinili památku lidí, které tato tragédie zasáhla. Pokud si nebudeme genocidu připomínat nebo jí uznávat, otevíráme tím cestu pro další budoucí masové hrůzy.“

„Uznání Arménské genocidy prezidentem Bidenem je důležitý mezník v historii boje za lidská práva,“ řekl výkonný ředitel organizace Armenian Assembly of America Bryan Ardouny. „Po století popírání nastolil prezident Biden nový kurz. Uznání Arménské genocidy posiluje důvěryhodnost Ameriky a potvrzuje důležitou roli Spojených států amerických v celosvětové prevenci genocidy.“

NEJNOVĚJŠÍ

Covid-19 celosvětově způsobil 6,9 milionu úmrtí

Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) na lékařské fakultě University of...

K tématu