Neděle, 19 září, 2021

„Propouštět jsme nemuseli,“ hlásí více než 81 procent firem. Firmy našly v krizi pozitiva

NEJČTENĚJŠÍ
Zdroj, Autor:Pixabay

„Propouštět jsme nemuseli,“ hlásí více než 81 procent firem, které se zúčastnily průzkumu Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko, který proběhl na počátku letošního roku s cílem zjistit, jak se situace spojená s pandemií COVID-19 promítla do fungování firem. Pro více než pětinu firem (21 procent) přinesla tato doba dokonce nutnost přijmout nové zaměstnance. V roce 2020 tvořilo Podnikatelskou platformu Helas bezmála 6000 firem.

Z průzkumu mezi účastníky projektů a členy Podnikatelské platformy Helas dále vyplývá, že v uplynulých měsících zaznamenalo pokles obratu 66 procent dotazovaných firem. Přes 32 procent naopak pozoruje růst. Odpovědi firem v tomto ohledu potvrzují, jak výhodná je pro firmy diverzifikace činností, působení v různých oborech. Propad v jednom odvětví jim totiž může kompenzovat nárůst ve druhém. Pro více než polovinu dotazovaných firem byla „koronavirová krize“ impulsem ke změně strategie, 4 procenta společností začala hledat nové možnosti ve zcela jiných oborech, než ve kterých doposud působily.

„Dobrou zprávou, kterou nám průzkum odhalil, je, že téměř 73 procent firem přivedla krize k pozitivním změnám, které zachovají i do budoucna. Nejčastěji byly v tomto ohledu skloňovány kroky spojené zejména s organizací práce vedoucí, jako je častější využívání moderních technologií v komunikaci či řízení projektů, posílení využívání práce z domova, která se ukázala jako efektivní a ne něco, čeho by se firmy měly bát. Pro řadu firem pak byly uplynulé měsíce impulsem pro rozjetí nových projektů, které byly mnohdy plánované, ale nebyl prostor pro jejich realizaci,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka Podnikatelské platformy Helas, kterou v Česku tvoří od roku 1997.

Dalším tématem, které nás v rámci průzkumu zajímalo, bylo testování zaměstnanců firem. Podle 68 procent respondentů není testování něčím, co by samo o sobě pomohlo ke zlepšení epidemické situace v Česku. Pro 32 procent přináší povinné a pravidelné testování zaměstnanců jistou naději na návrat do „starých dobrých kolejí“. Přes 27 procent dotazovaných firem zavedlo testování ještě před nařízením vlády. Podle jejich vyjádření to bylo jednodušší než ohrozit činnost firmy karanténou více zaměstnanců.

Názory na podporu ze strany státu se u respondentů rozcházejí, spíše však převažují pochybnosti o jejím správném nastavení. Důvodem může být fakt, že řada firem, které jsou alespoň částečně součástí Podnikatelské platformy Helas, vytvořené podpůrné programy nevyužívá. Ať už z důvodu, že na podporu nedosáhnou, nebo proto, že se chtějí se současnou situací vypořádat s využitím vlastních prostředků.

„Také toto je důkaz toho, že firmy zapojené v projektech Podnikatelské platformy Helas jsou stabilní. Nečekají na to, až jim někdo podá pomocnou ruku, ale jsou odhodlaní dosáhnout úspěchu vlastními silami i v momentě, kdy je situace opravdu vážná. To vše s ohledem na své zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky. Jsem ráda, že právě takové firmy v našich projektech máme. Díky nim totiž můžeme rozšiřovat myšlenku Budujeme Hrdé Česko i v této turbulentní době,“ doplňuje Helena Kohoutová.

NEJNOVĚJŠÍ

Covid-19 celosvětově způsobil 6,9 milionu úmrtí

Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) na lékařské fakultě University of...

K tématu