Televize (Ilustrační foto) Zdroj: PIXABAY

PRAHA / Česká televize zaznamenala podvodný dopis, který vyzývá adresáta k uhrazení televizního poplatku za „jednorázové služby“ ve výši 62 korun. Dopis je opatřený logem České televize a uvádí falešné informace, včetně čísla bankovního spojení.

Česká televize varuje všechny příjemce tohoto podvodného dopisu před jakoukoli reakcí na něj. Veškeré informace o způsobu hrazení televizních poplatků jsou dostupné na webových stránkách České televize.

„Žádné jednorázové platby za služby České televize neexistují. Výše televizních poplatků je od roku 2008 neměnná a činí pro jednu domácnost 135 korun měsíčně,“ uvádí Česká televize.

Česká televize v této chvíli připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele.

Komentáře