JE Dukovany. Foto: Ilustrační

Dukovany – V Dukovanech jsou od dnešního dne v provozu všechny čtyři bloky. Energetici podle plánu zahájili výrobu elektrické energie z třetího výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany a ukončili tak poslední plánovanou odstávku letošního roku. Kromě výměny paliva a řady kontrol dokončili i 69 modernizačních akcí.

Energetici spustili v reaktoru třetího bloku štěpnou reakci již ve středu večer. Následovalo fyzikální a energetické spouštění bloku, jehož součástí byla rozsáhlá série kontrol a testů, které se na zařízení provádí vždy před postupným zvyšováním výkonu a připojení do distribuční sítě. První generátor třetího bloku začal do sítě dodávat elektrickou energii v pátek ve 20:18 hodin, druhý generátor byl k distribuční síti připojen ve 20:56 hodin. Plného výkonu by měl třetí dukovanský blok dosáhnout v pondělí

Ukončením poslední náročné odstávky letošního roku jsme ukončili velmi náročné období několikaměsíčních odstávek, spojených především s přípravami elektrárny na další dlouhodobý provoz,“ říká Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany

Zaměstnance teď čeká přechod do standardního výrobního režimu. Část z nich se ale zapojí do přípravy další odstávky tentokrát v jižních Čechách.  „Připojení dukovanské trojky je z pohledu provozu důležité. Dává nám možnost soustředit naši pozornost a síly na přípravu hodně náročné odstávky prvního bloku v Temelíně, která by měla začít v první polovině prosince,“ doplňuje ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Jednou z technicky i časově nejnáročnějších zkoušek v rámci odstávky byl test těsnosti a pevnosti hermetického boxu. Odborníci zkontrolovali i stavu tlakové nádoby reaktoru, kde z něj byly odebrány vzorky materiálu reaktoru pro řízení jeho životnosti. Technici zároveň zvládli i 69 významných modernizačních akcí. Vyměnili mimo jiné i části potrubních tras havarijního napájení, zmodernizovali i systémy vzduchotechniky a výměny paliva. Výsledky kontrol jsou také zapracovávány do dokumentace k žádosti o nové povolení k dalšímu provozu třetího bloku.

Autor: T/R

ZprávyExrea

Komentáře