Výstava obrazů Vladimíra Větrovského, 1. 1. – 28. 2. 2018. Autor: Galerie Prostor 228

Liberec – Malíř patří k výrazným osobnostem koloristicko-expresivní linie české malby. Typické pro jeho tvorbu je suverénní, energické, barevné gesto. Odhodlanost a spontaneita v jeho malbě je charakterizována jistými tahy. Galerie Prostor 228 v Liberci představuje výstavu expresivních obrazů tohoto výrazného umělce a tak zahajuje cyklus výstav pro rok 2018, které jsou provázány tématem – vliv kolorizmu na vnímání člověka.

Barevné krajiny Vladimíra Větrovského – úvodní slovo z vernisáže kurátora Ondřeje Jermana

Pro Vladimíra Větrovského výstava v Galerii Prostor 228, není premiérou. Od roku 2013, kdy zde své práce představil poprvé, se posunul více k abstraktní formě, vytvořil autonomní vizuální svět, který dál rozvíjí. Krajina, která byla dříve jeho ústředním motivem dodnes zůstává východiskem.

Snad díky tomu nás Větrovského obrazy fascinují hloubkou prostoru, tajemstvím ale i neustálým experimentováním. Autor skládá fragmenty tvarů a výrazných barev, v úžasu neočekávaného výsledku jejich prolínáním uceluje kompozici. Nechává se vést vnitřními vizemi, proudem vědomí, spontaneitou, v širším smyslu přírodou, přirozeností. Obhajuje tímto Cicerova slova, že člověk nemůže chybovat, pokud se nechává vést přírodou. Větrovský se nebojí klást rovnítko mezi přirozeným a pravdivým.

Zde se odkrývá zřejmý paradox: umělecké dílo jako vrchol veškeré kulturní produkce je zároveň důkazem primárnosti přirozeného před umělým. V autorově expresivním vyjádření této přirozenosti vidíme nenucenou kritiku jisté urputnosti lidského jednání. K racionálnímu vztahování se ke světu nabízí Vladimír Větrovský alternativu vnitřního světa.


ZAUJALO NÁS: „O lásce a smrti korneta Krištofa Rilke“ Pražská premiéra multimediální adaptace terezínského melodramatu Viktora Ullmanna


Všeobecně prospěšný Spolek PROSTOR 228 provozuje výstavní galerii, původně založenou v dubnu 2012 jako soukromou galerii manželů Jermanových. Tato galerie prezentuje ceněné autory současné malířské scény a je jednou z mála libereckých galerií, která disponuje unikátní vnitřní dynamikou živého organismu: jsme svědky moderního konceptu výstavnictví, který se zároveň hlásí k tomu nejlepšímu z dosavadní tradice.

 

Galerie PROSTOR 228
(-red.)

BEZ KOMENTÁŘE