Vánoce, ilustrační foto. Autor: PixaBay/CC0 Creative Commons

Praha – Králem letošních Vánoc je tradičně a neodmyslitelně Ježíšek. Pod stromečkem nám neudělá radost poukaz na adrenalinové zážitky, prostředky na hubnutí, či erotické pomůcky. Naopak radost udělá drobnost z lásky nebo kniha. Utrácet za dárky se bude více než loni.

Český Ježíšek nedává svým konkurentům u domácí populace žádnou šanci. Stejně jako v minulých letech i letos tak bude Ježíšek neohroženým králem tradičních křesťanských svátků pro téměř dvě třetiny domácí populace. Jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP, Ježíšek bude na Štědrý večer nadělovat dárky 65,2 % českým domácnostem. Oproti tomu hojně reklamně a produktově propagovaný Santa Claus pak o letošních Vánocích nadělí dárky 0,3 % českým rodinám a Děda Mráz rovněž 0,3 % veřejnosti.

Jak dále ukázalo exkluzivní šetření společnosti SANEP, částku do výše 1000 Kč hodlá investovat do vánočních dárků 8,7 % respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Částku od 1000 Kč do 3000 Kč pak míní investovat do vánočních dárků 22,1 % dotázaných a částku od 3000 Kč do 5000 Kč 20,1 % dotázaných. Finanční obnos od 5000 Kč do 10.000 Kč pak hodlá do dárků investovat 24,2 % dotázaných a obnos přesahující 10.000 Kč 13,1 % respondentů. Na vánoční dárky pak nemá žádné finanční prostředky 4,2 % dotázaných.

Za nejlepší dárek pod vánočním stromkem považuje 8,3 % drobnost z lásky a 5,8 % veřejnosti knihu. Nejlepším dárkem pro 4,9 % dotázaných je ten, o nějž si sami řeknou. Nicméně každého dárku si váží 48,1 % dotázaných.


TÉMA: Budete slavit letošní vánoce či nikoliv? 90 procent Čechů plánuje letos slavit Vánoce, naopak 5 procent lidí je slavit letošní rok nebude


Naopak za nejméně žádaný nebo spíše nevhodný dárek považuje 11,9 % dotázaných poukázku na adrenalinový zážitek. Jako nejhorší dárek pod stromečkem je dle názoru 7,7 % veřejnosti prostředek na hubnutí. Nevhodné je coby vánoční dárek i erotické prádlo, či erotické pomůcky, a to z pohledu 5,9 % respondentů. V žebříčku nejhorších vánočních dárků následuje alkohol (4,8 %), věci do domácnosti (3,7 %) či ponožky (3,2 %).

Vánoční svátky vnímá i přes předvánoční shon jako období klidu a pohody 30,2 % veřejnosti. Tradiční křesťanské hodnoty a symboliky oslavuje o vánočních svátcích 19,1 % dotázaných. Pro 17,2 % respondentů představují Vánoce příležitost k rodinnému setkání. Jako radost pro děti pak představují Vánoce pro 13,4 % dotázaných. Ovšem pouze jako chaos a stres vnímá Vánoce 8,4 % dotázaných a jako nákupy dárků a předvánoční shon 8,9 % respondentů.

Kvůli nákupu vánočních dárků je ochotno se zadlužit v souhrnu 7,4 % dotázaných. Což je o 1,2 % více než v minulém roce a o 2,9 % více než v roce 2015.

Větší finanční prostředky na pořízení vánočních dárků hodlá oproti loňskému roku vynaložit 23,4 % dotázaných, což je o 1,3 % více než tomu bylo loni a dokonce o pět a půl procentního bodu více než v roce 2015.

Jakkoli je zřejmé, že si jednoznačná většina domácí populace spojuje vánoční svátky s Ježíškem, v souhrnu 77,8% veřejnosti se domnívá, že Vánoce jsou již spíše komerční událostí než právě křesťanským svátkem. K tomuto většinovému názoru nepochybně přispívá obchodně konzumní předvánoční atmosféra, která jednoznačně převyšuje duchovní rovinu těchto významných křesťanských svátků.

O letošních Vánocích hodlá na sobě šetřit 13,6 % dotázaných. Na všem, co k těmto svátkům patří, šetřit letos bude 10,1 % veřejnosti a na stromečku a výzdobě 5,4 % respondentů. Naopak letos nebude šetřit 43,1 % dotázaných.

Zatímco v minulém roce vinou řady teroristických útoků připustilo ovlivnění vánoční atmosféry z obavy další eskalace násilí v souhrnu 22,8 % dotázaných, tuto obavu o letošních vánočních svátcích již připouští v souhrnu pouze 11,9 % veřejnosti.

V porovnání s minulými roky je evidentní nárůst finančních prostředků na dárky, ale i větší ochota k zadlužení. To může souviset jak s nízkou mírou nezaměstnanosti, tak zejména se zlepšující se ekonomickou situací ČR. Nicméně v této souvislosti přesto nelze opomínat i značný počet domácí populace, která nemá na vánoční dárky žádné finanční prostředky.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 26. 11. – 3. 12. 2017 na vybrané skupině 2839 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více než 220.000 registrovaných uživatelů 22.745 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5 %. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Oldřich Zajíc,
sanep.cz

-red.

Komentáře