Platební karta, ilustrační snímek. Autor: PixaBay / Licence: C0 Public Domain

Liberec / Praha – Prodejce je povinen spotřebiteli při nákupu zboží vydat nejen doklad EET, ale i na vyžádání doklad o zakoupení zboží. Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila kontroly v provozovnách řeznictví a regionálních produktů, ve kterých se zaměřila na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, který mimo jiné obchodníkovi ukládá povinnost vydat doklad o zakoupení zboží na žádost spotřebitele a informovat o cenách.

V pěti případech zjistila inspekce porušení zákona.

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila na konci měsíce června 3 kontroly zaměřené na řešení podnětu spotřebitele, který se týkal prodeje zboží v provozovnách řeznictví a regionálních produktů. Podnět upozorňoval na nevydávání dokladu o zakoupení výrobků na žádost spotřebitele. Prodávající ve všech 3 případech v rozporu se zákonem sdělili, že vydávají pouze doklad EET, který je dostačující a žádný jiný doklad nevydávají.

ČTĚTE TAKÉ: Server Aktuálně.cz zveřejnil velmi, velmi zajímavou aplikaci. Víte, kdo na YouTube šíří dezinformace

Inspektoři kontrolním nákupem ověřovali plnění zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně se zaměřili na poctivost prodeje, vystavení dokladu o zakoupení výrobků na vyžádání, označení výrobků cenou a dodržování informačních povinností.

Ve 2 případech bylo zjištěno porušení § 12, kdy prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a předpisem EU spotřebitele o ceně prodávaného zboží a tuto informaci vhodně zpřístupnit. Dále ve všech 3 případech bylo zjištěno porušení § 16 odst. 1, kdy na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení zboží s uvedením data prodeje, včetně toho o jaké zboží se jedná a za jakou cenu je prodáváno. Dále musí být na dokladu uveden identifikační údaj prodávajícího obsahující jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu.

Pokladna pro Elektronickou evidenci tržeb (EET), ilustrační snímek. Zdroj: Facebook.com / Dotykačka.

Inspektoři řešili uvedené porušení zákona o ochraně spotřebitele ve 2 případech vydáním příkazu na místě a v 1 případě bude zahájeno správní řízení.

TIP REDAKCE: Digitální IT kancelář made in Google je stále s vámi

Autor /Zdroj:
Ing. Renata Linhartová, MBA,
ředitelka inspektorátu,
Česká obchodní inspekce

 

Komentáře