Putování místy, kudy kráčela česká historie ... Foto: ČEZ, a. s./official.

Kouřim – Hned několik naučných stezek se nachází ve městě Kouřim a jeho okolí. Kouřimsko je totiž jednou z lokalit s nejstarším osídlením prvních Slovanů.  A protože naučných stezek přibližujících historii není nikdy dost, zvláště tam, kde dosud chyběla, přibyla k nim v sobotu 31. března nová. Má název Putování místy, kudy kráčela česká historie aneb po stopách praotce Lecha. V den jejího zpřístupnění se přitom v čele se starostkou Zuzanou Čihákovou na 4,5 kilometrů dlouhé putování vydaly desítky místních i přespolních návštěvníků.


ČTĚTE TAKÉ: ČEZ ESCO a realizace významné zakázky v novém závodě nadnárodního výrobce automobilových dílů BENTELER Automotive


Naučná stezka, jejíž realizaci podpořila Nadace ČEZ rovným půl milionem korun v rámci grantového programu Podpora regionů, vede místy původního slovanského hradiště, jehož pozůstatky jsou dodnes patrné. Pahorek nad říčkou Kouřimkou byl přitom osídlen již v mladší době kamenné. První Slovany na návrší Staré Kouřimi pak přivádí sám kníže Lech, bratr praotce Čecha. Tolik pověst, jíž Václav Hájek z Libočan „přesně“ datoval rokem 653. Že byl kronikář často zdatným fabulátorem, je dnes již dobře známo. Jisté je proto jen to, že v průběhu 7. století se zde usazuje slovanský kmen Zličanů. Archeologické průzkumy z počátku 20. století odhalily na místě rozsáhlé hradiště s pohřebištěm, posvátným okrskem slovanského božstva a 90 metrů dlouhou a až 6 metrů širokou halovou stavbou.

V současnosti je Stará Kouřim s impozantním celkovým pohledem na město místem vhodným k procházce přírodou pro celou rodinu. A vzhledem ke své bohaté historii i místem ideálním pro naučnou historickou stezku. Dosud tu vedl jen turistický okruh s několika stručnými informačními tabulemi. Naším cílem proto bylo zatraktivnění této historicky významné lokality. Stezka má zábavnou formou rozšiřovat vědomosti o místu, kudy kráčela česká historie, o archeologických výzkumech, starých českých legendách, kronikách a podobně. Pamatovali jsme také na interaktivní vyžití, proto je na jejím konci či začátku, podle toho jakým směrem půjdete, i herní prostor pro děti a posilovna pod širým nebem pro dospělé,“ říká starostka Kouřimi Zuzana Čiháková.

V případě stezky se Kouřimští nechali inspirovat právě praotcem Lechem a Slovany, kteří zde vybudovali mohutné opevněné hradiště, jež se mohlo směle měřit s Prahou. K rozmístění tabulí využili žlutou turistickou trasu, takže lidé se například podívají k Lechovu kamenu, ke kapličce sv. Víta či k Libušinu jezírku, kde se vlastně centrum Staré Kouřimi nacházelo.

Je velmi dobré, aby se zvláště dětem připomínalo, kde a kudy kráčely české dějiny. Je přitom jedno, nakolik jsou pravdivé dávné příběhy, jako je tomu například v případě mohutného skaliska, z něhož podle legendy kníže Lech kouřem ohně oznamoval svému bratru Čechovi, kde se usadil. Dávné slovanské osídlení Stará Kouřim je ovšem archeologicky dokázáno. A například je také historicky doloženo, že Zlické knížectví, které se stalo nebezpečným konkurentem Prahy, bylo vyvráceno ve dvou taženích Boleslavem I. Jsme proto rádi, že jsme mohli podpořit vybudování naučné stezky, na níž je poutavou formou přiblížen úsvit českých dějin,“ dodává k tomu Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Kouřim: Putování místy, kudy kráčela česká historie … Foto: ČEZ, a. s./official.

Zpřístupnění stezky veřejnosti bylo spojeno s  již „16. společným touláním krajinou dýchající historií v čase Velikonoc – Hledáme velikonoční vajíčko“. V další dny zde již vajíčka poschovávaná v trávě zajíčky pochopitelně nenajde. Šest zastavení s poutači vysvětlující pomocí textu, kreseb i fotografií – Kdo byli Slované; Jak bojovali; Jak bydleli a co jedli; Jak hospodařili; Jak pohřbívali a v co věřili; a Jaký byl život na slovanském hradisku; jsou ovšem na svých místech celoročně. Ke každému tématu se váže úvodní text s historickým místopisem. Například: Proměny středověkého Kouřimska a jeho center, Stará Kouřim a její opevnění či Úloha hradišť v raně středověké společnosti. Těch zde totiž bylo hned několik.

Ota Schnepp,
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy
– redakce

BEZ KOMENTÁŘE