Městská policie - pouta, ilustrační foto. Autor: archiv redakce Události112.cz / J.B.

Hradec Králové – Vyšetřovatel oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové obvinil v těchto dnech 36letého muže z Tábora z trestného činu podvod. Muž v postavení jediného jednatele a společníka jedné pražské společnosti zabývající se fasádami a zateplováním domů uzavíral smlouvy o dílo a to s předchozím úmyslem dílo neprovést. Od zájemců vybíral zálohy na materiál a přes urgence s dílem nezapočal a obdržené finanční prostředky nevrátil.

Několikastránkové smlouvy, které byly uzavírány po podrobné cenové nabídce, obsahovaly všechny náležitosti, včetně ceny a provedení díla, platebních podmínek, povinností objednatele i zhotovitele, předání a převzetí díla i záruce a smluvních pokut. Přestože si sám do smluv uvedl, že pokud dílo nedokončí v termínech stanovených ve smlouvách je povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny části díla, s jejímž dokončením je zhotovitel v prodlení, pokuty nezaplatil a ani nevrátil zálohy.

Během loňského roku podvedl 3 osoby, 2 na Táborsku a 1 na Hradecku, kterým způsobil škodu téměř 540 tisíc korun.

Do vyšetřovacího spisu poškození lidé dodali smlouvy, potvrzení o zaplacení záloh i následnou komunikaci/nekomunikaci s jednatelem firmy. Policisté, přestože muž nevypovídal, k činům se nedoznal a odmítal se k věcem jakkoliv vyjádřit, shromáždili dostatek důkazů, že se dopustil zločinu podvod, za který mu hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let!

Prověřením v evidencích bylo zjištěno, že je na muže podána obžaloba k Okresnímu soudu v Táboře za stejný trestný čin, který však provedl pod hlavičkou jiné firmy.

V tomto případě způsobil lidem stejným způsobem škodu téměř 1,7 milionu korun.

PSALI JSME: Sekundární transporty pacientů prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby Královohradeckého kraje

Autor:
Krajská redakce Brno
ZprávyExtra.cz

 

Komentáře