Airborne Wireless Network -BREAKING NEWS, ilustrační foto. Redakce/net.

Simi Valley (Kalifornie) – Společnost Airborne Wireless Network úspěšně provedla test svého demonstračního systému. Společnost Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) s potěšením oznamuje, že dne 31. května 2017 úspěšně provedla test svého demonstračního systému v Roswellu v Novém Mexiku.

Test demonstračního systému za letu byl proveden s využitím dvou letounů Boeing 767 a prozatímního systému přenosných stožárů, imitujícího pozemní stanici.

Společnost má v úmyslu poskytnout výsledky tohoto leteckého testu, jakmile budou shromážděna všechna data od zúčastněných partnerů.

O společnosti Airborne Wireless Network

Tato společnost má v úmyslu vytvořit vzdušnou vysokorychlostní bezdrátovou širokopásmovou síť díky využití propojení letadel za letu. Každé letadlo, které bude součástí této sítě, bude představovat vzdušný opakovač (repeater) nebo router, který bude odebírat a vysílat širokopásmové signály z jednoho letadla na druhé a vytvářet tak digitální dálnici ve vzdušném prostoru. Tato síť má být dle slov společnosti vysokorychlostní širokopásmovou internetovou dálnicí, která rozšíří rozsah připojení.

Tato společnost nemá v úmyslu poskytovat připojení pro maloobchodní koncové uživatele, ale vystupovat jako velkoobchodní nosič připojení pro cílové zákazníky, jakými mohou být poskytovatelé internetového připojení a telefonní společnosti.

V současnosti je světová konektivita zajišťována použitím podmořských kabelů, pozemních optických kabelů nebo satelitů.

Společnost je přesvědčena, že její vzdušná digitální dálnice je logickým řešením pro vyplnění prostoru v rámci světové konektivity. Když bude tato síť plně vybudovaná a funkční, její využití je v zásadě neomezené. Síť této společnosti by po jejím dokončení měla kromě konektivity pro komerční a soukromá letadla během letu zajišťovat také nízkonákladovou vysokorychlostní konektivitu pro odlehlé oblasti, ostrovní země, lodě na moři a ropné věže.

PODNIKÁNÍ: Význam českých podnikatelek rok od roku roste

Autor: Robert Haag
IRTH Communications,
redakce „ZE“

 

Sdílejte

BEZ KOMENTÁŘE