Euro, ilustračn foto. Zdroj: #pixabay.com

Štrasburk – Zablokování přístupu teroristů k financím na plánování dalších útoků bude snadnější díky dnes schválené legislativě automatizující přeshraniční uznávání rozhodnutí o zmražení a konfiskaci majetku pocházejícího z organizované trestné činnosti. 

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), člen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, uvádí: „Jsem velmi rád, že Evropská unie konečně přijímá pravidla, ke kterým jsem po konzultaci s řadou odborníků a policejních orgánů dlouhodobě vyzýval. S přeshraničně organizovaným zločinem lze bojovat jen efektivní unijní spoluprací. Konfiskovaný majetek bude navíc využit pro odškodnění obětí zločinu, rodin policistů a dalších členů záchranných sborů, kteří během zásahu zahynuli či utrpěli trvalé zdravotní následky.“

Jaromír Štětina (TOP 09), místopředseda podvýboru pro bezpečnost, dodává: „Většina zdrojů na financování terorismu a dalšího závažného zločinu pochází z nelegálně získaných prostředků. Kvůli existenci pouze slabých a nejednotných právních nástrojů však bylo dosud komplikované odhalené kriminální výnosy zablokovat. Díky novému mechanismu všechny členské státy nyní bez nutnosti dalších právních procedur zajistí nebo zkonfiskují zdroje zločinců na základě závěrů trestního řízení v jiném členském státě. Nikde v Unii tak tento majetek již nebude možné uložit a znovu zneužít.

Nová právní forma nařízení místo dosavadní směrnice a rozhodnutí, které dávaly členským státům volnou ruku v často nepřesném a pomalém provádění dohodnutých pravidel, není jediným zefektivněním. Členské státy mezi sebou budou nyní využívat standardizované formuláře a dodržovat maximální lhůtu 30 dní pro výkon příkazu ke konfiskaci z jiné země. Nově bude možné zkonfiskovat i například majetek v případech, kdy pachatele trestného činu nelze identifikovat nebo výnosy předané vyšetřovanou osobou třetí straně.


TÉMA: Celkem 120 rodin je připraveno ujmout se syrských sirotků. Budete i vy jednou z nich?
Celkem 120 českých rodin je v současné době připraveno ujmout se syrských sirotků. Informoval o tom český portál idnes.cz s odkazem na politika Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Syrští sirotci se stali příčinou dohadů prakticky všech politických stran a způsobili také řadu skandálů (například odchod Petry Procházkové z Lidových novin). 

 

Jitka Fialová,
#zdechovsky.eu 

Komentáře