NĚMECKO / Organizace, které bojují za práva a důstojnou situaci žen adresovali Hesenskému politickému vedení znepokojivý dopis. Upozornili na sexuální násilí, ke kterému může docházet v přijímacím uprchlickém centru v německém Giessenu.

Aktivistky ProFamilia Hesensko, Rada žen v Hesensku a další upozornili, že ženy by mohly být v německých uprchlických táborech znásilňovány a děti zneužívány, což je důsledkem přeplněnosti uprchlických center. Podle aktivistek muži považují ženy bez mužského doprovodu za snadno dostupný cíl.

V této souvislosti dali aktivistky do pozornosti případ ze západoněmeckého tábora v Giessenu, kde se ocitlo pět tisíc žadatelů o azyl ve staré vojenské základně a kde mělo docházet k sexuálnímu napadení. Dopis, který upozorňuje na kulturu znásilňování, adresovali čtyři ženské organizace ministrovi pro integraci a sociální věci spolkové země.

„Faktem je, že ženy a děti jsou nechráněné. Tato situace nahrává těm mužům, kteří považují ženy za podřízené a bez doprovodu muže za dostupné. V důsledku toho se vyskytují zprávy o četných znásilnění, sexuálního napadení a nucené prostituci. Nejde o izolované incidenty,“ uvedli podle listu Daily Mail aktivistky.

Giessenský policejní mluvčí uvedl, že je pravděpodobné, že k sexuálním útokům dochází, některé ženy jsou však příliš vyděšené na to, aby události hlásili policii. Federální komisař pro otázky sexuálního zneužívání dětí doplnil, že ani děti uprchlíků v přeplněných táborech, tělocvičnách a bývalých kasárnách nejsou před útoky dostatečně chráněny.

V provizorních uprchlických střediscích se již několikrát stalo, že muži, ženy a děti vedle sebe spali ve stanech, v halách či na chodbách. Sprchy a toalety často nejsou odděleny podle pohlaví a některým chybí i závěsy.

Kampaň organizace Women For Refugee Women navrhla, že řešením by mohlo být co nejrychlejší začlenění uprchlíků. „Lidé by neměli být ve vězeňství, ale v komunitě, v rámci které dostanou zákonnou ochranu,“ uvedla Natasha Walterová – ředitelka organizace.

Komentáře