VELKÁ BRITÁNIE / Vědci na univerzitě v Birminghamu objevili fragmenty zatím nejstaršího známého Koránu na světě. Dle odborníku se prý jedná o poměrně významný nález. Je však poměrně záhadou, že se takováto písemnost vyskytla právě ve Spojeném království.

Ručně psané stránky nalezl doktorand v univerzitní knihovně, kde ležely celé jedno století. Uchovány byly společně s dalšími dokumenty z Blízkého východu, aniž by je někdo považoval za takto staré. Datace byla určena díky takzvané radiokarbonové metodě do doby proroka Mohameda, tedy let 570–632. Tyto testy mají úspěšnost přibližně 95 %.

Do současnosti nejstarší exemplář Koránu, který je uložený ve svatyni Kabba v Mekce, se datuje do doby 18 let po Mohamedově smrti. Další dva významné, údajně originální přepisy se nachází v Taškentě a také v Istanbulu, kde je dokument uložen na půdě muzea paláce Topkapi.

VIDEO: Objevení rukopisu Koránu

Korán neboli svatá kniha Islámu je v podstatě soupisem zjevení, která zapsal Mohamed. Súry – kapitoly – byly údajně prorokovi diktovány samotným andělem Gabrielem. Muslimové věří, že údaje v Koránu mají být jediným nezměněným slovem Boha. Birminghamské útržky obsahují súry 18 až 20 a jsou napsány ranou formou arabštiny, tzv. jazykem Hidžazi.

Sdílejte

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ