Před jednání vlády 10. října 2018. Foto: #vlada.cz, official site

Praha – Vláda Andreje Babiše se po deseti týdnech, kdy kvůli rekonstrukci Strakovy akademie zasedala mimořádně v Hrzánském paláci, vrátila ve středu 10. října 2018 do sídla Úřadu vlády. Ministři schválili návrhy novel zákonů o léčivech a o notářích a jejich činnosti, souhlasili se jmenováním Petra Bejčka novým státním tajemníkem na Ministerstvu financí a podpořili opětovné zavedení institutu domluvy do zákonů o odpovědnosti za přestupky a o provozu na pozemních komunikacích.

Novela zákona o léčivech, jejíž návrh vypracovaný Ministerstvem zdravotnictví vláda odsouhlasila, upravuje problematiku lékového záznamu pacienta, který nově umožní lékařům sdílet lékové záznamy pacientů a lékařům, lékárnám a dalším oprávněným subjektům do této databáze nahlížet.

Ministerstvo si od změny slibuje, že možnost sdílet údaje o předepisovaných lécích umožní lékařům i lékárníkům předejít předepsání léků, které se navzájem užívat nesmějí, nebo zamezit případům, kdy dochází různými lékaři k dublování preskripce. Sdílení lékových záznamů jednak zvýší bezpečnost pacientů, ale umožní i zdravotním pojišťovnám ušetřit na zbytečně předepisovaných léčivech. Pacient přitom bude mít možnost svým prohlášením omezit rozsah ukládaných údajů i to, kdo k nim bude mít přístup. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministři schválili také novelu notářského řádu, která reaguje na rozsudek Soudního dvora EU z března 2018. Soudní dvůr v něm konstatoval, že Česká republika porušuje evropské právo, když přístup k povolání notáře podmiňuje českou státní příslušností. Ministerstvo spravedlnosti proto připravilo novelu, která má podmínku státního občanství České republiky pro uchazeče o povolání notáře a pro zápis do seznamu notářských kandidátů a do seznamu notářských koncipientů nahradit podmínkou státního občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace, což vychází ze závazků ČR vyplývajících z mezinárodních smluv.

Vláda se zabývala také několika poslaneckými návrhy novel zákonů. Podpořila například návrh skupiny poslanců na novelu zákonů o odpovědnosti za přestupky a o provozu na pozemních komunikacích. Jeho cílem je změna podmínek správního trestání příkazem na místě spočívající ve znovuzavedení institutu „domluvy“ a ve vypuštění možnosti ukládání správního trestu napomenutí příkazem na místě. Jednalo by se o návrat k praxi, které se při řešení drobnějších přestupků používala do 30. června 2017. Naopak ministři odmítli poslanecký návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým chtějí předkladatelé zrušit povinnost majitelů domů či bytů umožnit vstup do obydlí kontrolorům prověřujícím, zda se v objektu netopí nezpůsobilým palivem.

Vláda také rozhodla o uvolnění 50 milionů korun ze státního rozpočtu na peněžitý dar zemím postiženým migrační vlnou v rámci vládou schváleného programu Pomoc na místě. „Deset milionů korun půjde Irácké republice na stabilizaci a obnovu infrastruktury, dvacet pět milionů korun pošleme Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na realizaci programu v Republice Mali na pomoc vnitřně vysídleným obyvatelům, deset milionů korun dáme na projekt na podporu uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v Nigerské republice a zbylých pět milionů pošleme na obdobný projekt v Republice Čad,“ upřesnil premiér Andrej Babiš.


Z ČESKÉ POLITIKY: Babiš nazval Kalouska ožralou. Ten na něj podal žalobu
Český premiér a předseda ANO Andrej Babiš má na krku žalobu. Před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD se totiž premiér o Miroslavovi Kalouskovi vyjádřil dosti nelichotivě. 

Vláda souhlasila s návrhem Ministerstva financí jmenovat Petra Bejčka na uvolněný post státního tajemníka Ministerstva financí. Důvodem změny je jmenování předchozího státního tajemníka Jana Sixty na stejnou pozici na Ministerstvu zemědělství. Jan Bejček splnil podmínky vypsaného výběrového řízení.

#Vlada.cz, (red.)

Komentáře