Na snímku Josef Zickler, předseda ŘN-VU. Foto: archiv Josef Zickler (red.)

Česko – Zrušme legislativní cestou exekuce v oblasti finančních služeb a započaté exekuce  v této oblasti zastavme. Ať si své  špatné obchodní případy řeší obchodnici s penězi sami.

V žádném jiném odvětví podnikání není taková zákonná ochrana špatně vyhodnoceného projektu, jako v oblasti obchodu s penězi. Pokud budete podnikat v jakékoliv oblasti, nemáte ze strany státu k dispozici takový, zákonem podpořený instrument pro minimalizaci svých ztrát jako má bankovní a nebankovní sektor. Samozřejmě všichni víme, že jde o exekuci.

Půjčovaní financí ať z bankovního nebo  nebankovního sektoru, je obchod jako každý jiný. Musíme se oprostit od pohledu, že banka je něco více než půjčovna čehokoliv jiného, pouze s tou výjimkou, že půjčovaný  předmět má maximální zákonnou ochranu, ale to ve smyslu padělání.

Další důležitou věcí je skutečnost, že bankovní i nebankovní sektor peníze půjčuje jako obchodní případ, tedy za účelem zisku. Zde mi dovolte jen malé odbočení. Více jak devadesát procent bankovního sektoru v naší zemi má své mateřské firmy v zahraničí, takže zisk se beze zbytku vyváží mimo. Jak bych to nazval? Obchod s českou chudobou pro zahraniční subjekty?

Problém s dluhy je v Karlovarském kraji druhý nejhorší v republice. Například 40 068 lidí v regionu čelí exekuci. Dle informace společnosti M.B.A  Finance spolu s Ústeckým krajem patří mezi ty regiony, kde je riziko nesplácení dluhů největší.

Vymáhaná částka za exekuce v regionu činí stěží uvěřitelných 11 512 428 222,- korun českých. Domácnosti nejčastěji dluží po splatnosti za finanční služby a pojištění (67 procent). Motáme se v uzavřeném kruhu, je mnoho řešení, která mají svá příznivce i odpůrce.

Zde je moje řešení. Exekutory nelze zrušit!

Jsou dluhy, které vznikají z různých neplněných povinností a závazkových vztahů. Mé řešení spočívá ve zrušení exekutorské činnosti na dluhy za finanční služby tedy za obchod s penězi, který je běžným obchodním případem.

Zrušme legislativní cestou exekuce v oblasti finančních služeb a započaté exekuce  v této oblasti zastavme. Ať si své  špatné obchodní případy řeší obchodníci s penězi sami. Věřte, že od té chvíle, kdy se nebudou moc spolehnout na vymáhací exekutorský institut posvěcený statní mocí, přestanou půjčovat peníze lidem, kteří na umoření dluhů  nemají opravdu předpoklady. Je pravda, že poslední legislativní úprava se o to snaží. Můj návrh řešení je ještě efektivnější. Pokud jde o započaté exekuce, tak po jejich zastavení se vrátí do jurisdikce věřitelů a své náklady exekutoři uplatní na obchodnících s penězi. A aby exekutoři nevyšli ze cviku, mohou je na bankovním i nebankovním sektoru, i vymáhat.

Budeme se divit, jak exekutorské náklady poletí dolů.


PSALI JSME: Problém Toužimska o kterém se píše v Bibli


Tato drobná změna by měla pozitivní dopad na celý systém. Jestliže 67 procent dluhů občanů KARLOVARSKA pochází z oblasti finančních služeb, je v tomto systému něco špatného nebo minimálně neetického.


POLITIKAeXTRA: FIKCE nebo PRAVDA?! Sdružením odborových organizací Sokolovské uhelné podporuje místo zaměstnanců prof. Drahoše


Pokud se bude muset bankovní i nebankovní sektor, spolehnout sám na sebe, určitě se mu sníží zisky a stoupnou ztráty. Bude muset začít šetřit nákladové položky a třeba už nebude následně ani nutná regulace reklam finančních služeb a zákaz finančních služeb v obchodních centrech. Pořád se jen tvrdí, že lidé jsou ekonomicky negramotní. Není to pravdou. Reklama jako cílený návod k zadlužení je mocná zbraň. V rukou finančních obchodníků dokonce zbraň nebezpečná a to jak se ukazuje v konečném kontextu i velice nebezpečná.


ZAUJALO NÁS: Hnutí Řád národa-Vlastenecká unie: Dotace z EU jsou výnosný byznys


Josef Zickler,
předseda ŘN-VU
(redakce) 

BEZ KOMENTÁŘE