Věda žije! foto: vedazije.cz

Praha – Vědci a vědkyně sdružení ve spolku Fórum Věda žije! (FVŽ!) zaslali premiérovi v demisi Andrejovi Babišovi otevřený dopis, ve kterém jej odrazují od záměru krátit schválený rozpočet na vědu a vysoké školství o více jak 850 milionů korun v souvislosti s chystaným zavedením slev ve vlacích a autobusech pro studenty a seniory. Jednalo by se tak o další snížení rozpočtu na dlouhodobě podfinancované kapitoly, potýkající se s vnitřním dluhem. Zástupci FVŽ! také považují za závažný problém fakt, že k těmto škrtům došlo bez jakékoli předchozí komunikace se zástupci akademické a vědecké obce. Takový přístup k vědní politice by zcela jistě vedl k zásadní kritice a protestům ze strany akademické a výzkumné komunity.

V situaci, kdy je rezort ministerstva školství výrazně podfinancovaný a kdy se české výzkumné instituce musejí vypořádat s blížícím se výpadkem financování z evropských zdrojů, považujeme jakékoli další krácení rozpočtu za krok zcela špatným směrem. V kapitolách Akademie věd, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a MŠMT jde dohromady o škrty ve výši přes 850 miliónů korun. Na problematiku nedostatečného financování těchto kapitol akademická obec upozorňovala při schvalování státního rozpočtu v loňském roce, který je již tak považovaný za velice kompromisní,“ říká předseda FVŽ! Lukáš Dvořáček.

Za závažný problém považujeme také fakt, že k těmto škrtům došlo bez jakékoliv konzultace v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Doufáme, že toto není předzvěst nového způsobu formování vědních politik a rozdělování finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace, kdy by RVVI nehrála ani poradní roli. Takový přístup by zcela jistě vedl k zásadní kritice a protestům ze strany akademické a výzkumné komunity. Navrhovaný postup bude navíc zabraňovat výzkumným institucím, aby si vytvářely meziroční strategické finanční rezervy a pracovaly na svém promyšleném dlouhodobém rozvoji“, dodává místopředseda FVŽ! Michael Komm.

Nechceme rozporovat samotný nápad na zavedení slevy na jízdném. Zdůrazňujeme ale, že podpora vědy, výzkumu a vysokého školství je klíčová pro rozvoj Česka, jakožto země s vyspělou znalostní ekonomikou a sebevědomou vzdělanou společností. Jen taková společnost je schopna ekonomické a sociální nerovnosti řešit skutečně strukturálně a dlouhodobě. Věříme, že existují jiné způsoby, jak ve státním rozpočtu potřebné prostředky nalézt“, dodává Michaela Trtíková Vojtková.

vedazije.cz, (red.)

BEZ KOMENTÁŘE