4 C
Prague
Středa, 14 dubna, 2021

Blatný podle Radostného Česka ohrožuje zdraví obyvatel

Předseda politické strany Radostné Česko Boleslav Buzek podal trestní oznámení na ministra zdravotnictví Jana Blatného. Důvodem je především jeho neodborný a vysoce hazardní přístup k veřejnému zdraví a nekoncepčnost, se kterou coby ministr postupuje. Ohrožuje tím fyzické i psychické zdraví lidí.

„Zatímco ve většině civilizovaných zemí ministr zdravotnictví chrání zdraví obyvatel, u nás je to naopak. Vypadá to, že se ministr dopouští zneužívání své pravomoci, ohrožuje naše fyzické i psychické zdraví a nabádá k trestné činnosti,“ vysvětluje Buzek.

Oznamovatel má předně za to, že vyhlášení nouzového stavu, které Blatný podporuje, je protiústavní, jelikož chybí řádné a logické zdůvodnění tohoto rozhodnutí vlády, které rovněž obchází Ústavu ČR, protože parlament nouzový stav prodloužit odmítl.

„Ministr zdravotnictví nemá pro nařízení povinnosti nosit zdraví škodlivé roušky v přírodě jakékoliv pádné zdůvodnění. Proti nutnosti nošení roušek ve venkovních prostorech, zejména parcích a lesoparcích, se staví odborná veřejnost, která svá tvrzení dokládá na rozdíl od ministra Blatného studiemi,“ doplňuje Buzek.

Předseda Radostného Česka je také přesvědčen, že ministr Blatný si je vědom výše uvedené skutečnosti, a i přesto zcela neopodstatněně trvá na důsledném dodržování příkazů nošení roušek v parcích a lesoparcích, i když jde člověk sám. Tím Jan Blatný vědomě hazarduje se zdravým či životy lidí. Ti nemají téměř jinou možnost jít se nadýchat čerstvého vzduchu, posílit tím imunitu a psychickou kondici, než vyrazit do přírody.

Trestní oznámení se mimo jiné opírá o to, že Jan Blatný pravděpodobně překračuje svou pravomoc úřední osoby, jelikož se snaží protlačit svůj politický záměr, aniž by k tomu měl jakékoliv pádné vysvětlení. To je v rozporu s povinností každé rozhodnutí veřejného orgánu řádně odůvodnit. Jan Blatný svou nejasnou a paradoxní rétorikou podněcuje lidi obcházet příkaz nošení roušek ve venkovních prostorech za předpokladu, že by se osoba vydávala za sportovce. Oproti tomu vyzývá k přísným postihům porušování těchto příkazů.

„Celkový přístup ministra Blatného je nejasný, nekoncepční a vede k tomu, že celá společnost je z jeho opatření frustrována, roste míra depresí a dalších psychických onemocnění. Chybí jakýkoliv jasný plán, původně vytvořená pravidla systému PES už ignoruje i sám Blatný a pravděpodobně ani on sám neví, co má dělat,“ uzavírá Buzek.

Trestní oznámení (ke stažení zde – celé znění trestního oznámení) bylo podáno k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze kvůli podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, nelidského zacházení, zneužití pravomoci úřední osoby a podněcování k trestné činnosti.

PRÁVĚ SE STALO

NEJNOVĚJŠÍ Z DOMOVA