Domů Podmínky užívání

Podmínky užívání

Podmínky užívání internetového deníku ZprávyExtra.cz

Užíváním serveru ZprávyExtra.cz, souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, prosíme nepoužívejte portál.

Úvodní ustanovení

Provozovatel zpravodajského serveru ZprávyExtra.cz, vám dává svolení prohlížet obsah a materiál z tohoto webového serveru výhradně, jen pro osobní nekomerční použití a za předpokladu, že všechny položky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálu, zachováte. Materiál, texty, loga, kontakty a fotografie které se nacházejí na tomto webovém portálu, nesmíte v žádném případě upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět nebo šířit nebo jinak užívat pro jakýkoliv veřejný nebo komerční účel. Jakékoliv užívání těchto materiálů na jiných webových stránkách nebo v jiném síťovém prostředí pro jakékoliv účely je přísně zakázáno. Materiály na tomto zpravodajském serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv jejich neoprávněné užití znamená porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a dalších zákonů. Pokud bude zjištěno kopírování, poškozování serveru nebo nekorektní jednání, provozovatel se bude hájit právně zákony České republiky.

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály a služby poskytované na tomto serveru jsou poskytovány tak, jak jsou, tzn. bez jakékoliv záruky, včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní téma nebo neporušování duševního vlastnictví. Závazky serveru ZprávyExtra.cz týkající se poskytovaných služeb jsou určeny a podloženy výhradně smlouvami, na základě kterých jsou služby výhradně poskytovány. Provozovatel serveru ZprávyExtra.cz neručí za správnost a úplnost materiálů a služeb na tomto serveru. Redaktoři mohou kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny v obsahu na tomto serveru. Materiál, obsah a služby na tomto serveru nemusí být aktuální a provozovatel ani redaktoři se nezavazují, že budou materiály, obsah a služby na tomto serveru pevně aktualizovat.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel serveru ZprávyExtra.cz a jeho dodavatelé ani další třetí strany zmíněné na tomto serveru nebudou za žádných okolností odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně, ale bez omezení, těch škod, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů) způsobené užíváním, neschopností užívat nebo na základě výsledků užívání tohoto serveru, jakéhokoliv serveru, na který tento portál odkazuje, nebo materiálů a informací obsažených na kterémkoliv nebo na všech webových portálech či webových stránkách, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu nebo jakýchkoliv právních teorií a bez ohledu na to, zda server ZprávyExtra.cz byl nebo nebyl na možnost vzniku takových škod upozorněn. Jestliže užívání jakéhokoli materiálu, informace, nebo služeb z tohoto webového portálu bude mít za následek nutnost technické údržby, opravy zařízení či samotných dat, ponese viník veškeré náklady s tím spojené.

Podmínky, jimiž se uživatel podřizuje

Zpravodajský server ZprávyExtra.cz od vás nechce přijímat důvěrné, citlivé ani chráněné informace. Jakýkoliv materiál, informace nebo jakékoli sdělení, která budou přesunuta nebo zaslána na tento webový portál, nebudou považována za důvěrné ani za chráněné. Zpravodajský server ZprávyExtra.cz nebude mít k takovým sdělením, materiálu či informaci žádné závazky. Server ZprávyExtra.cz a samotní redaktoři portálu budou smět kopírovat, zveřejňovat, dále šířit a jinak používat všechny takové sdělení a informace, vyobrazení, fotografie, zvuky, texty a jiné součásti pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely.

Soubory cookie

Zpravodajský server ZprávyExtra.cz zasílá na osobní počítače návštěvníků tohoto webového portálu soubory cookie (pokud tedy uživatel přijímání těchto souborů cookie povolil ve svém internetovém prohlížeči), nebo soubory cookie z těchto počítačů čte, pokud uživatel tento webový portál již někdy v minulosti navštívil. Důvodů využití souborů cookie je shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webového portálu ZprávyExtra.cz podle výše uvedeného vysvětlení. Takto získané informace nejsou nikdy spojovány s osobními údaji. Více, zde <<  a rovněž také k General Data Protection Regulation neboli GDPR zde <<

Přijímání souborů cookie zpravodajského serveru ZprávyExtra.cz můžete zakázat přímo ve vašem internetovém prohlížeči.

Zkrácené smluvní podmínky

Vstoupili jste na internetové služby provozované mediální agenturou BJ-ExtraMedia-JiříBerec, , v kooperaci s třetími subjekty.

Námi provozované služby, k nimž nyní získáváte přístup bezúplatně, financujeme z příjmů z inzerce a ze soukromých zdrojů. Z důvodu zajištění bezúplatného provozu našich služeb (internetového zpravodajského webu), jakož i za účelem zachování stávající úrovně poskytovaných služeb a jejich dalšího rozvoje, se prosím zdržte používání aplikací či jiných opatření sloužících k blokování námi zobrazované reklamy.

Nerespektování této podmínky může být důvodem odepření vašeho přístupu k našim službám či k přijetí jiného technologického opatření. Děkujeme za pochopení.

Odkazy z webových stránek dalších stran

Můžete vytvářet odkazy na tento webový portál z jiných webových stránek, e-shop obchodů nebo portálů, za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

  1. odkazovat na obsah tohoto webového portálu, avšak nesmí jej duplikovat nebo jakýmkoli způsoběm kopírovat
  2. nesmíte vytvářet zdání prostředí tohoto portálu
  3. nesmíte naznačovat, že server ZprávyExtra.cz schvaluje dané služby, produkty nebo vaše webové stránky
  4. odkaz nesmí nesprávně prezentovat vztah k serveru ZprávyExtra.cz
  5. odkaz nesmí prezentovat zavádějící nebo lživé informace o serveru ZprávyExtra.cz
  6. odkaz nesmí být umístěn na webových stránkách s erotickou tématikou nebo jinou závadnou tématikou
  7. u odkazu by měl být obsah vhodný pro všechny věkové skupiny

Ochranné známky

Uvedené produkty, názvy společností a fotografie na tomto portále mohou být pod ochranou a pod ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

(Revidováno v červenci 2018´)

Text: Šéfredaktor R. Mach
#ZprávyExtra.cz


Vydal: Vydavatel a provozovatel
BJ-ExtraMedia – Jiří Berec