Domů Zpracování osobních údajů a GDPR

Zpracování osobních údajů a GDPR

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.

GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí doslova astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).

Interetový zpravodajský server Zpravyextra.cz. Provozovatel BJ-Extra-Media-Jiří Berec, se sídlem: Tylova 992, Litvínov – Horní Litvínov 1, 43601, , shromažďuje osobní údaje svých návštěvníků výhradně s jejich písemným nebo on-line svolením a neposkytuje je třetím stranám.

Podrobné informace o všech souhlasech se dočtete v následujících sdělení na této obsahové stránce níže.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále, jen „GDPR“).

Prohlášení – informace

Návštěvníci webů – Záleží nám na plném soukromí našich čtenářů a návštěvníků našich internetových press webů, z tohoto důvodu pracujeme opravdu jen s minimem informací, které jsou potřeba k zdárnému zobrazování našich webových portálů, které provozuje mediální agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec. Nejsme
proto schopni identifikovat žádného konkrétního člověka, který na naše zpravodajství přistupuje. Na našich stránkách nemáme vlastní přihlašovací ani kontaktní formuláře. Využíváme, ale některých externích služeb, o kterých bychom vás dále rádi informovali.

Obchodní partneři – Inzerce na našich stránkách, není obecně určena pro nepodnikající fyzické osoby, tudíž nesbíráme v tomto směru žádné jejich osobní data či údaje. Ve vztahu, ke spolupracujícím firmám, OSVČ, neziskovým a obchodním společnostem a podob. uchováváme jen takové údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a další zákonné náležitosti (například údaje ve fakturacích). Ty mohou být zpracovány externí účetní firmou a externí obchodní firmou, zajišťující inzerci na našich webových stránkách, se kterou mediální ag. BJ-ExreaMedia-Jiří Berec spolupracuje.

Zaměstnanci – Provozovatel press webů Mediální agentura BJ-ExtraMedia-Jiří Berec (OSVČ) kontakty zde << v současné době nemá žádné své zaměstnance na HPP či VPP, tudíž nesbírá žádné osobní údaje od těchto osob.

I. Správce osobních údajů

BJ-ExtraMedia-Jiří Berec, (OSVČ) se sídlem na adrese Tylova 992, Litvínov 436 01, , (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12. GDPR, informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Která data sbíráme pro chod webových stránek

K 24. květnu 2018, provozujeme internetové zpravodajské portály a magazín: zpravyextra.cz, www.udalosti112.cz a www.udalostiextra.cz.*

Pro správnou funkci našich webů je zapotřebí na nezbytně dlouhou dobu využívat takzvaných cookies.<< Ty nám pomáhají například počítat návštěvnost našich stránek. Mohou pomoci v některých případech i s cílením reklamy. Cookies<< si můžete nastavit ve vašem internetovém prohlížeči, kde je můžete případně zakázat. Pro statistické informace mohou některé s námi spolupracující systémy využívat anonymizovaných IP
adres. Ty nelze spojit s žádnou konkrétní osobou. Veškeré podrobnosti o souborech cookies naleznete ZDE<< na našem zpravodajském webu.

III. Jak se s daty z webových stránek pracuje a kdo s nimi pracuje

Vlastní inzertní systém – Aktuálně nabízíme pouze inzerci, ve formě reklamních sdělení PR článků a nebo bannerové reklamní kampaně.

AdSense – Reklamní služba od společnosti , která je aktuálně využívána na všech portálech, které provozuje BJ-Extra-Media-Jiří Berec. Pokud si přejete zkontrolovat vaše
nastavení ukládání cookies pro reklamní systémy využívající personalizace, můžete si toto zkontrolovat zde.<<

Google Analytics – Používáme pro měření návštěvnosti. Google Analytics (GA) anonymizuje IP adresy návštěvníků, nepropojujeme je s žádnými inzertními službami spol. , ani jiné společnosti. Je nám znám pouze okruh uživatelů, například z kterého místa k nám čtenáři našich portálů přicházejí, s jakým jazykovým nastavením, či jaké používají rozlišení displeje. Nikoliv ale ve spojení s jednou konkrétní IP adresou. Zde je odkaz na .<<

Diskuze – Pro diskutování pod články / publikovaným obsahem webu v obsahové části webu můžete využít nástroje k tomu určené a používané – propojené se sociální sítí Facebook.com. << Tyto zásady popisují informace, které zpracováváme za účelem podpory Facebooku, Instagramu, Messengeru a dalších produktů, které Facebook nabízí ( nebo produkty). Další nástroje a informace jsou dostupné v  a .

IV. Práva subjektů údajů

Mezi práva všech subjektu údajů (například; ve vztahu mezi vydavatelem / provozovatelem daného zpravodajského serveru a jeho zaměstnanci, či případně mezi vydavatelem / provozovatelem daného zpravodajského serveru a reklamním partnerem – obchodním partnerem, klientem, spolupracující agenturou nebo mezi, kteří jsou rovněž subjekty údajů) patří:

právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ)
• právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)
• právo na opravu
• právo na výmaz („právo být zapomenut“)
• právo na omezení zpracování
• právo na přenositelnost údajů
• právo vznést námitku
• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

 

Informace k PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ aktualizovány k 24. květnu 2018