Neděle, 9 května, 2021

Zákaz vymáhání dluhů dětí novelou občanského zákoníku schválili poslanci

NEJČTENĚJŠÍ

Zákaz vymáhání dluhů dětí novelou občanského zákoníku schválili poslanci. Zákazu by se lidé mohli domáhat do 21 let věku. Původní vládní návrh předpokládal, že dnem účinnosti předlohy se vztáhnou nová pravidla zpětně na všechny děti do 18 let věku.

„Cílem je zvýšení ochrany dětí v právních vztazích,“ řekla ve Sněmovně ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Návrh, který schválilo všech 101 přítomných poslanců, nyní posoudí Senát.

„Dětské dluhy jsou něco, co v naší zemi nechceme, a co nepatří do 21. století,“ řekla poslankyně Kateřina Valachová. Věří, že poslanci přikáží, že do patnácti let věku nebude moci z dítěte vymáhat dluhy.

„Napravujeme věc, která tady fungovala dvacet let,“ řekl poslanec Patrik Nacher.

Práva věřitelů chce novela bránit tím, že zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. Omezení možnosti vymáhání peněžitých dluhů nezletilého zahrnuje i dluhy z nájmu bytu, které na dítě přešly po smrti nájemce, s nímž žilo ve společné domácnosti.

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky. Dítě bude odpovědné, pokud škodu způsobí skutkem majícím povahu úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela chce také znemožnit soudům vydat proti nezletilému platební rozkaz, rozsudek pro zmeškání a v určitých případech také rozsudek pro uznání. Zároveň jim nakazuje posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

NEJNOVĚJŠÍ

V Lesné na okraji Děčína v noci hořela rozlehlá roubenka

V pátek ve večerních hodinách došlo na Děčínsku v Lesné k rozsáhlému požáru roubenky, U požáru zasahovalo několik jednotek...

K tématu